หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

พระราชบัญญัติการทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 ก.ค. 2018 เปิดอ่าน 1557 ครั้ง
Share


พระราชบัญญัติการทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับองค์การมหาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป

ดาวน์โหลด