หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 ก.ค. 2018 เปิดอ่าน 425 ครั้ง
Share


พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 


สำนักงาน ก.พ.ร. ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับ
องค์การมหาชน เพื่อให้องค์การมหาชนได้ศึกษา และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

ดาวน์โหลด