หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 ก.ค. 2018 เปิดอ่าน 1162 ครั้ง
Share


มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

ดาวน์โหลด