หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ในส่วนของการกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใชจ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 ก.ค. 2018 เปิดอ่าน 52 ครั้ง
Share