หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรี ผู้รักษาการ พ.ร.บ. จัดตั้ง เว็บไซต์ วันที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลิงก์ ลิงก์ 8 ธ.ค. 2484
2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลิงก์ ลิงก์ 16 มี.ค. 2535
3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกันภัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลิงก์ ลิงก์ 31 ส.ค. 2550
4 สำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลิงก์ ลิงก์ 10 ธ.ค. 2550
5 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลิงก์ ลิงก์ 14 ม.ค. 2551
6 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลิงก์ ลิงก์ 13 ก.พ. 2551
7 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี ลิงก์ ลิงก์ 19 ธ.ค. 2553