การเตรียมความพร้อมในการปรับตัวรับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

แชร์หน้านี้


หน่วยงานของรัฐ เตรียมพร้อม !!

การปรับตัวรับ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562