ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

กองกิจการองค์การมหาชนฯ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน โดยสามารถศึกษาร่างประมวลจริยธรรมฯ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามแบบสอบถาม


ดาวน์โหลด
1. 
ร่างประมวลจริยธรรมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
2. แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ