ความรับผิดชอบของ กพม.

แชร์หน้านี้

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
----

การจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
----
แนวทางการส่งข้อหารือ
ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
----