การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์หน้านี้
สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมการะเวก ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ