การเงินขององค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

1. การใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2546-403 สทอภ._การซื้อดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 

ดาวน์โหลด

2.

2557-1019 สคช._การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 

ดาวน์โหลด


2. ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2551-568 อบก._การเก็บค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการติดตามผลโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด

 

ดาวน์โหลด

2.

2551-802 สทน._การกำหนดอัตราค่าบริการจัดการกากกัมมันตรังสี

 

ดาวน์โหลด

 

3. ภาษี

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2555-1446 หภ._การขอยกเว้นอากรของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

ดาวน์โหลด