มติ ครม. เกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ

แชร์หน้านี้

มติครม. เกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร