การติดต่อราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

แชร์หน้านี้


                 การติดต่อราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ดาวน์โหลด

หนังสือเวียน ว5-2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง การติดต่อราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)