สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

แชร์หน้านี้

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

ประธานกรรมการ/กรรมการ


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

pdf พระราชบัญญัติ พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีรักษาการ

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ

ผู้อำนวยการ

สถานที่ติดต่อ

www.nimt.or.th