กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

แชร์หน้านี้

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง


ประธานกรรมการ/กรรมการ


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

pdf พระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีรักษาการ

นายกรัฐมนตรี, รมว.คลัง และรมว.สาธารณสุข

ผู้อำนวยการ

สถานที่ติดต่อ

www.thaihealth.or.th