สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

แชร์หน้านี้

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

ประธานกรรมการ/กรรมการ


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีรักษาการ

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ

ผู้อำนวยการ

สถานที่ติดต่อ

www.sti.or.th/th