สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

แชร์หน้านี้

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

ประธานกรรมการ/กรรมการ


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

  พระราชบัญญัติ การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีรักษาการ

รมว.สาธารณสุข

ผู้อำนวยการ

สถานที่ติดต่อ

www.emit.go.th