กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์หน้านี้

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

ประธานกรรมการ/กรรมการ


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

รัฐมนตรีรักษาการ

รมว.วัฒนธรรม

ผู้อำนวยการ

สถานที่ติดต่อ

http://www.mediafund.or.th