สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

แชร์หน้านี้

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

ประธานกรรมการ/กรรมการ


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

  พรบ สวทช

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีรักษาการ

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ

ผู้อำนวยการ

สถานที่ติดต่อ

www.nstda.or.th