สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แชร์หน้านี้

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

ประธานกรรมการ/กรรมการ


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

พรบ สวรส

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีรักษาการ

รมว.สาธารณสุข

ผู้อำนวยการ

สถานที่ติดต่อ

www.hsri.or.th