แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์หน้านี้

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอส่งไฟล์แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้องค์การมหาชนจัดทำรายงานการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
1. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Word)
2. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (PDF)

องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
1. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Word)
2. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (PDF)