คุรุสภา

แชร์หน้านี้

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

ประธานกรรมการ/กรรมการ


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

pdf พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน คุรุสภา(เป็นสภาวิชาชีพที่เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีรักษาการ

รมว.ศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการ

สถานที่ติดต่อ

www.ksp.or.th