ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2559

แชร์หน้านี้

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 - 2544

ลำดับ เรื่องข้อหารือ หนังสือตอบ
1. 
การทบทวนองค์ประกอบใน คกก สพพ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2. การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สพภ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3. หารือเกี่ยวหารือการสรรหา ผอ.สพค.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4.การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันแสงซินโครตรอน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด