ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2562

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 - 2544

ลำดับรายการข้อหารือหนังสือคำถามหนังสือตอบ
1. 
ข้อหารือ การลาออกของประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สวอ 
  ดาวน์โหลด  
ดาวน์โหลด
2.แจ้งการครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการ สนช.   ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3.องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน และค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการองค์การมหาชน กรณี สคพ.ดาวน์โหลดดาวน์โหลด