ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2557

แชร์หน้านี้

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 - 2544

ลำดับ เรื่องข้อหารือ หนังสือตอบ
1. 
ขอให้ตรวจสอบ นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผอ.สอซช
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2. ข้อหารือประเด็นกรอบวงเงินรางวัลพิเศษ สวอ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3. ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญฯ Tcels
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4.ข้อหารือการจ่ายค่าบำเหน็จของอดีตผอ.สวรส
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5.พระราชกฤษฏีกาจัดตั้ง อบก.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6. การต่ออายุสัญญาจ้าง ผอ. อพท
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7. ประเด็นกรอบวงเงินรางวัลพิเศษ สวอ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8.ข้อหารือเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยประชุมฯ พอช
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9.ข้อหารือหลักเกณฑ์ฯ สนช
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10.ขอยกเว้นกรอบวงเงิน สทอภ.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11. ขอยกเว้นกรอบวงเงิน รร.มหิดลฯ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12.ขอยกเว้นกรอบวงเงิน สทน.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
13.ขอยกเว้นกรอบวงเงิน อบก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14.ขอยกเว้นกรอบวงเงิน สรพ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
15.ขอยกเว้นกรอบวงเงิน สคพ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
16.ขอยกเว้นกรอบวงเงิน สธท
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17.ขอยกเว้นกรอบวงเงิน สวอ.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
18.ขอยกเว้นกรอบวงเงิน สพฉ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
19.ขอยกเว้นกรอบวงเงิน สวทช
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
20.ขอยกเว้นกรอบวงเงิน สปสช
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
21.ข้อหารือข้อมูลเพิ่มเติม (สวอ.)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด